Program wyborczy Jerzego Polaczka. Plan mądrego zarządcy.

08-10-2018

Jesteśmy w środku kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta wraz z komitetami zaprezentowały swoje programy wyborcze. Większość z nas ich nie czyta. A szkoda bo, w ten sposób możemy poznać samych kandydatów, ich poglądy oraz ich stosunek do wyborców.

Program jedyny, niepowtarzalny

Program wyborczy Jerzego Polaczka i jego komitetu, to jedyny który opiera się na analizie ogólnodostępnych danych na temat miasta, jego mieszkańców i gospodarki. Nie w tym rzecz, aby wyskakiwać z pomysłami ni z gruchy ni z pietruchy, ale żeby stworzyć w ramach programu wyborczego programy strategiczne, które będą dokładnie trafiać w sedno problemów, które dotykają Piekary i jego mieszkańców. Jest to gwarancja racjonalnego wykorzystania środków finansowych. Wszystko, to musi być poparte badaniem mocnych i słabych stron miasta oraz jego szans i zagrożeń. Daje to, z dużym prawdopodobieństwem, pewność sukcesu przyjętych programów.

Gospodarka – miejsca pracy i pieniądze

Miasto nie będzie rozwijać się bez gospodarki i nie będzie istnieć bez jego mieszkańców. Gospodarka i Mieszkańcy to dwa filary na których opiera się program wyborczy Jerzego Polaczka. Chcąc stworzyć nowe miejsca pracy, zwiększyć wpływ środków finansowych do miejskiej kasy musimy zachęcić przedsiębiorców do zainwestowania pieniędzy w naszym mieście. Dlatego w programie mamy zagwarantowane udogodnienia dla przedsiębiorców, obniżenia podatków dla firm transportowych oraz najważniejsze – pozyskanie inwestora strategicznego w miejsce zamykanej kopalni. Długofalowy plan oddłużenia miasta, to odpowiedź na stan finansów Piekar Śląskich. To być może być dla nas ostatnia szansa. Należy również wspomnieć o programie Piekary – Śląska Fatima, promująca miasto jako miejsce turystyki religijnej.

Mieszkańcy – od edukacji do rewitalizacji

A co dla mieszkańców? Propozycji jest dużo, bo problemy od lat narastają. Wymienię tylko kilka – stworzenie wieloletnich programów: edukacji, profilaktyki prozdrowotnej, dla seniorów, rewitalizacji. Jest również propozycja stworzenia Rady Konsultacyjnej Samorządowo- Spółdzielczej dla rozwiązywania problemów na styku spółdzielnie mieszkaniowe i miasto. Zrównoważony rozwój wszystkich dzielnic Piekar Śląskich oraz kompleksowa modernizacja dróg lokalnych to mogą być jego hity.

Mieszkańcy – basen też będzie

Jego program to nie jest licytacja na kolejne inwestycje. To plan mądrego zarządcy, który w sposób profesjonalny chce wyprowadzić miasto z kryzysu finansowego oraz wprowadzić je na ścieżkę rozwoju. Realizując z żelazną konsekwencją założenia tego programu, jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości Piekary będzie stać na budowę basenu ze strefą relaksu, a także na inne ekstrawagancje.

Same konkrety

Program wyborczy Jerzego Polaczka, to dokument składający się z 24 stron konkretnych, bardzo wielu propozycji dla miasta i mieszkańców. Ze względu na jego obszerność, szczegóły są już przekazywane poprzez banery umieszczane na stronach internetowych oraz bezpośrednio podczas spotkań wyborczych z mieszkańcami, w wywiadach oraz briefingach.

Stosunek kandydatów do wyborców i miasta można wynieść z ich programów wyborczych. Mieszkańcy czują kiedy kandydaci poprzez licytację populistycznych obietnic chcą ich nabić w przysłowiową butelkę, a kiedy poprzez solidnie przygotowany plan działania potraktowali ich z szacunkiem. Program wyborczy jest kamieniem węgielnym położonym pod przyszłe decyzje podejmowane już jako władze jednostki samorządu terytorialnego. To swoisty test z którego można wywnioskować intencje jego autorów. Widać, że poseł Jerzy Polaczek z niejednego pieca chleb jadł, więc nie powinno dziwić, że tak profesjonalnie przygotowanego programu wyborczego mogą mu pozazdrościć wszyscy jego kontrkandydaci.

Poniżej zamieszczam materiał z konferencji prasowej Ministra Sportu i Turystyki – Witolda Bańki i Posła na Sejm RP – Jerzego Polaczka

Tutaj zobaczysz cały program wyborczy kandydata na Prezydenta Piekar Śląskich Jerzego Polaczka

Komentarze