Czy Piekary Śląskie, są najsłabiej zaszczepionym miastem w Polsce?

7-06-2021

Grzegorz Maria Piekarski

Lotem błyskawicy obiegła media internetowe informacja, że Piekary Śląskie „to jedno z najsłabiej zaszczepionych miast w Polsce” przeciw COVID-19. Jakby na to nie spojrzeć, to nie najlepsze świadectwo wystawione naszemu miastu. Jednakowoż nie odbierając autorowi rzetelnego przygotowania do tematu, moim zdaniem takie stwierdzenie należy uznać – delikatnie ujmując – za nadużycie. Dla wyjaśnienia artykuł ten ukazał się na stronie „Natemat”.

Kto winien?

Ów fakt uznania Piekar Śląskich za jedno najsłabiej zaszczepionych miast w Polsce miałby wynikać z małej ilości szczepień przeciw COVID-19 w naszym mieście. I to jest prawda, której powód leży w niewystarczającej liczbie dostarczanych szczepionek do punktów szczepień w Piekarach. Jednak nie ma się co zastanawiać, czy to władze samorządowe naszego miasta robią w tej sprawie za mało, czy też Urząd Wojewódzki zawinił lub istnieje jeszcze jakaś inna przyczyna tego stanu rzeczy. Albowiem nie o to chodzi, aby udowadniać sobie, po czyjej stronie leży wina. W tym przypadku nie ma to najmniejszego sensu. Ostatecznie bowiem i tak ilość zaszczepionych osób nie zależy od liczby wykonanych szczepień w naszym mieście.

Dlaczego? Odpowiedź dla mieszkańców regionu jest oczywista. Śląsk wraz z Zagłębiem bowiem stanowią dużą Metropolię, w której miasta się przenikają. Dlatego niczym nadzwyczajnym jest, kiedy ludzie w jednym mieście mieszkają, w innym pracują, a w jeszcze innym odpoczywają.

Turystyka szczepionkowa

Tak więc bliskość sąsiadujących miast powoduje, że nie istnieje bariera w przemieszczaniu się pomiędzy poszczególnymi miastami w regionie a tym samym ścisłym powiązaniu życia ludności z konkretną miejscowością. Stąd szczepienie mieszkańców poszczególnych miast Metropolii GZM, a nawet województwa w innych miastach regionu nie jest niczym nadzwyczajnym, a tym bardziej nie należy tego utożsamiać z turystyką szczepionkową, w ogólnie rozumianym tego słowa znaczeniu. W konsekwencji to, co dla obserwatora zewnętrznego – nieznającego specyfiki tutejszego regionu – jest turystyką szczepionkową, być może nawet wyrazem zaradności Piekarzan, dla mieszkańca jest normalną praktyką.

Dlatego uznanie Piekar Śląskich za jedno najsłabiej zaszczepionych miast w Polsce, bazując na liczbie osób zaszczepionych w mieście, jest dalece nieprawdziwe i niemające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie uwzględniono bowiem specyfiki naszego regionu oraz nie oparto powyższej tezy na prostej analizie faktycznej ilości zaszczepionych mieszkańców do jego ogólnej liczby. Bez wątpienia wykonanie tak prostego działania dałoby zgoła odmienny wynik i pociągałoby za sobą całkowicie inne wnioski. Niemniej informacja poszła w świat, a dla mniej zorientowanych w specyfice naszego regionu niestety może być uznana, jako bardzo wiarygodna.

Komentarze

One comment

Dodaj komentarz