Wielkie zmiany w piekarskich parafiach.

Grzegorz Maria Piekarski

3-08-2021

Wielkie zmiany nastąpiły w pierwszym dniu sierpnia w dwóch piekarskich parafiach. I tak w niedzielę w Bazylice Najświętszej Marii Panny oraz parafii Trójcy Przenajświętszej nastąpiło przekazanie parafii nowym proboszczom. Oczywiście jest to wynik decyzji Arcybiskupa Wiktora Skworca. Jego dekretem dotychczasowi proboszczowie przestali pełnić tę funkcję, przekazując ją nowym kapłanom.

Parafia Świętej Trójcy

Bezsprzecznie ksiądz Eugeniusz Witak z Trójcy Przenajświętszej był jednym z najdłużej sprawującym funkcję proboszcza w Piekarach Śląskich. Ten jakże skromny kapłan przybył do piekarskiej parafii w 1995 roku jako administrator, aby już w następnym roku objąć funkcję proboszcza. Niewątpliwie cieszył się on dużą sympatią wśród Piekarzan, którym zawsze starał się służyć pomocą. O jego wielkim sercu i miłości do parafian niech świadczy fakt, że odchodząc z Piekar, przekazał im za darmo swoją bogatą bibliografię, a także część z rzeczy osobistych. Należy zauważyć, że jego następcą został ksiądz Andrzej Kos, który tak jak poprzednik kiedyś, teraz został administratorem szarlejskiej parafii.

Ów kapłan urodził się w Jastrzębiu Zdroju w dniu 31 października 1968 r. Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu służby wojskowej wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, gdzie w dniu 13 maja 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Damiana Zimonia. Godne uwagi jest to, że krocząc na swej kapłańskiej drodze, jako wikariusz służył w parafiach w Kochłowicach, Bytkowie, Rybniku Paruszowcu, Rydułtowach Radoszowach, w Katowicach Zadolu oraz Bieleszowicach.

Piekarska Bazylika

Natomiast w Bazylice Najświętszej Marii Panny przestał pełnić funkcję proboszcza ksiądz Krzysztof Fulek. Przyjeżdżając w 2018 do Piekar, przejął on parafię roku po księdzu Władysławowi Nieszporku. Miał bezsprzecznie niezwykle ciężką rolę, aby dorównać swojemu poprzednikowi, który nie tylko odnowił i zabezpieczył elewację bazyliki, ale wybudował muzeum, przeprowadził termomodernizację budynków parafialnych, sprowadził relikwie świętego Bartłomieja, ale również zapoczątkował niezwykłą tradycję żywej szopki na Rajskim Placu, a w międzyczasie rozpoczął budowę Domu Pielgrzyma „Nazaret”.

Jest oczywiste, że ksiądz Krzysztof Fulek tak wielu sukcesów nie miał, bo też mieć nie mógł, sprawował bowiem swoją funkcję w Bazylice jedynie trzy lata, wobec dwudziestu lat swojego poprzednika. Niemniej za jego czasów Bazylika wzbogaciła się o kopię Całunu Turyńskiego, a tradycją stało się już wystawianie Monstrancji Pokoju z Medjugorie.

Przekazał on parafię księdzu doktorowi Mirosławowi Godzikowi. Obecny proboszcz i kustosz Bazyliki Najświętszej Marii Panny urodził się 14 lipca 1965 w Rybniku w rodzinie Edwarda i Anny z d. Rugor. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W dniu 11 maja 1991 przyjął święcenia kapłańskie przez posługę bpa Damiana Zimonia.

Zaraz po święceniach rozpoczął naukę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył ją w 1994 roku, uzyskując stopień licencjata teologii. Jak się później okazało, nie był to ostatni etap jego nauki. Już bowiem w 1995 roku zaczął studia podyplomowe w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej im. Wojciecha Danielskiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. A rok 1999 był dla niego początkiem studiów doktoranckich na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył w 2002 roku uzyskaniem stopnia doktora w zakresie nauk teologicznych, o specjalności teologia pastoralna. Promotorem jego pracy doktorskiej pt. „Kult Maryjny w życiu, twórczości i działalności apostolskiej ks. Franciszka Blachnickiego”był ks. prof. Jan Wal.

Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta w Katowicach na Osiedlu Witosa, gdzie pełnił posługę w latach 1991-1995. Następnie do roku 1998 służył jako wikariusz w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Później został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, gdzie pełnił również funkcję kierownika Ośrodka „Caritas” Archidiecezji Katowickiej bł. Jana XXIII. Od 2003 do 2010 roku oddał się pracy w duszpasterstwie akademickim w ośrodku DA „Graniczna” w Katowicach, a w latach 2008–2010 był również kapelanem w Domu Prowincjalnym Sióstr Maryi Niepokalanej w Katowicach.

Dalej od 2010 roku pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Wojciecha w Mikołowie, a dwa lata później został mianowany wikariuszem biskupim ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w archidiecezji katowickiej. Godnym odnotowania jest fakt, że nowy proboszcz piekarskiej Bazyliki jest Członkiem Komisji Głównej i przewodniczącym Komisji ds. Życia Konsekrowanego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Jako pracownik naukowy w Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego latach 2001–2003 w jego oddziele zamiejscowym w Katowicach był wykładowcą pedagogiki katolickiej i historii wychowania oraz myśli pedagogicznej. Od 2003 do 2010 roku wykładał również etykę na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Z ważniejszych publikacji wymienić należy pracę doktorską opublikowaną w wydawnictwie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W dniu 1 sierpnia 2021 roku ksiądz doktor Mirosław Godzik został proboszczem oraz kustoszem Bazyliki Najświętszej Marii Panny i świętego Bartłomieja w Piekarach Śląskich.

Odchodzącym proboszczom z całego serca dziękujemy za posługę w naszych parafiach, życząc im jednocześnie wielu sukcesów na dalszym polu pracy duszpasterskiej. Natomiast nowych proboszczów serdecznie witamy i życzymy im satysfakcji i wielu sukcesów w służbie kapłańskiej piekarskiemu kościołowi oraz jego wiernym. Niech Matka Piekarska wspomaga Was w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, a jej Syn błogosławi Wam w realizacji dzieła ewangelizacji w obejmowanych parafiach.

Komentarze

3 komentarze

Dodaj komentarz